+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy naszą  Koleżankę, Bożennę  Paździor  –  długoletnią  członkinię  Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego. W latach dziewięćdziesiątych XX w i pierwszej dekadzie XXI Bożenna przez  pełniła funkcję członka Prezydium Związku i jednocześnie przewodniczącej Zakładowej  Organizacji ZZZPE w nieistniejącej już Firmie CEMAT 70 z pełną pasji aktywnością, witalnością i skutecznością działania. 

Działała również bardzo aktywnie i efektywnie w Komisji Kobiet Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.  Zmarła, w wieku 74 lat, 9 sierpnia 2022 r.

Cześć jej pamięci !