+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

     20 marca 2018 r. obradował Zespół Trójstronny ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych. Resort Obrony reprezentował niedawno powołany Sekretarz Stanu Sebastian Chwałek, zaś Polską Grupę Zbrojeniową jej Prezes Jakub Skiba pełniący tę funkcję od 20 lutego br. Stronę rządową reprezentował ponadto Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Tadeusz Kościński oraz Bartosz Marczuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ze strony pracodawców uczestniczyli w spotkaniu Henryk Łabędź – Przewodniczący Związku Pracodawców Przemysłu Obronnego i Lotniczego oraz jego zastępca Mieczysław Majewski. Ze strony społecznej uczestniczyli delegaci głównych, reprezentatywnych organizacji związkowych, w tym przedstawiciele Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE                z przewodniczącym Jerzym Szpechtem ; Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” z jej przewodniczącym Stanisławem oraz Głowackim.

   W zgodnej ocenie uczestników strony społecznej nastąpił jakościowy przełom w dialogu sektora zbrojeniowego. Nowe kierownictwo MON oraz Prezes PGZ dołożyli starań, by spotkanie miało otwarty, ale również kompetentny charakter, co pozwala z optymizmem myśleć o dalszych, czekających branżę zbrojeniową zmianach, w tym kadrowych. Wiceminister Sebastian Chwałek przedstawił koncepcję nadzoru MON nad funkcjonowaniem PGZ oraz prace resortu obrony nad zapobieżeniem wykupu polskich firm zbrojeniowych przez koncerny zagraniczne ( jak miało to miejsce w przypadku zakładów przemysłu lotniczego). Przedstawiono również stan zaawansowania negocjacji programów WISŁS i HOMAR. Sporo miejsca w dyskusji zajęła kwestia stawek za nieterminowe dostawy sprzętu dla MON, co dziś stanowi dla kilku firm istotny problem.