+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

   7 marca 2024 r. w siedzibie Związku 2w Warszawie obradowały : Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE, Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i Rada Federacji ZZP „Przemysł Specjalny”. Przedmiotem obrad było przyjęcie sprawozdań i realizacji budżetów w 2023 r. wymieniowych struktur związkowych, przyjęcie preliminarzy budżetowych na 2024 r., programów działania,  harmonogramów spotkań władz statutowych oraz prezentacji przygotowań do obchodów czterdziestolecia działania Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lotniczego i Mechanicznego, Silnikowego, Elektronicznego, Precyzyjnego i Chemicznego „Przemysł Specjalny”, której następcą jest – powołany w 1991 r. Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego.

    W trakcie obrad przyjęto kilka uchwał, w tym dotyczących wysokości składek związkowych. Zebrani przyjęli wniosek kierownictwa o konieczności podniesienia składek zarówno w SKPZ jak również w ZZPE i Federacji ze względu na gwałtowny wzrost cen i kosztów działania. Ponadto Rada SKPZ wykreśliła z Sekcji dwie organizacje, które od dłuższego czasu nie regulowały składek członkowskich oraz powiększono skład SKPZ o ZZ KONTRA z BUMARU S.A. w Łabędach.

    Obrady  Zarządu Krajowego ZZPE prowadził przewodniczący kol. Maciej Ostrowski, obrady Rady Sekcji Krajowej prowadziła jej Przewodnicząca kol. Anna Radzikowska.