+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

  29 listopada br.  obradowała  w Łabędach Rada Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego, którą tworzą przewodniczący zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych ze spółek PPOiL. 

    Głównym przedmiotem obrad, które prowadził Przewodniczący SKPZ ZZPE Andrzej Sypek, była analiza sytuacji społeczno – ekonomicznej w spółkach  Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale dyskusję rozpoczęto od próby określenia sytuacji w samej PGZ – po serii artykułów prasowych i doniesień medialnych, w których przewidywano likwidację PGZ lub przekazanie jej z MON do nowo powołanego ministerstwa nadzoru właścicielskiego. Przewodniczący ZZPE  Stanisław  Janas stwierdził, iż najprawdopodobniej PGZ dalej będzie nadzorowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.  PGZ w obecnej strukturze była surowo oceniana  przez poszczególnych członków Rady Sekcji, zwracano uwagę na rozrost biurokracji, nadmierne koszty działania,  oraz rozjazd między aktualną działalnością, koncentrującą się głównie na administrowaniu, a założeniami i cellami, dla której PGZ powołano.

    W trakcie obrad Rada Sekcji przyjęła  uchwałę w sprawie łamania prawa przez Prezesa Zakładów Mechanicznych BUMAR – ŁAĘDY S.A. i zobowiązała Szefa SK PZ do wystosowania pisma w tej prawie do Ministra Obrony Narodowej.  W piśmie wskazano na fakt łamania Statutu Spółki oraz przekroczenia uprawnień do nabywania lub sprzedaży składników aktywów trwałych. W trakcie dyskusji nad treścią w/w uchwały zwrócono ponadto uwagę na konieczność zgłoszenia sprawy do zbadania przez  służby specjalne pod kątem naruszenia bezpieczeństwa państwa.

    W obradach uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowej, ze Stoczni Remontowej NAUTA S.A.  w Gdyni która niedawno zgłosiła akces przystąpienia  do SKPZ ZZPE . Rada przyjęła uchwałę o przyjęciu w/w Organizacji do Sekcji.