+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

    2 lutego 2024 r.  w PCO S.A. w Warszawie obradowało Prezydium Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego naszego Związku. Głównym tematem wniesionym na spotkanie była propozycja harmonogramu spotkań w 2024 r. w ramach Sekcji oraz konieczność wniesienia poprawek do Regulaminu działania  Sekcji w przypadku konieczności doprecyzowania uprawnień władczych dla członków Prezydium SKPZ spoza Rady Sekcji. Przedstawiając harmonogram Przewodnicząca SKPZ  kol. Anna Radzikowska sugerowała, by spotkania Sekcji organizować – w miarę możliwości wspólnie z posiedzeniami organów statutowych Związku. Tak właśnie będzie w przypadku Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SKPZ (koniecznego do zatwierdzenia zmian w Regulaminie) zorganizowanego wraz z Jubileuszem 40-lecia działalności Federacji Związków Zawodowych Przemysły Lotniczego i Silnikowego, Mechanicznego, Precyzyjnego, Elektronicznego i Chemicznego „Przemysł Specjalny i jej następcy oraz kontynuatora –  Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego ( w spotkaniu przewiduje się udział wszystkich delegatów Związku i Federacji w celu organizacji  Zjazdu Nadzwyczajnego obu tych struktur w celu przegłosowania zmian w statutach ). Uroczystość Jubileuszowa odbędzie się – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach  17-19 kwietnia br.

     w związku z przyjęciem do SKPZ Zakładowej Organizacji Związkowej KONTRA działającej w BUMAR – ŁABĘDY S.A.  uczestniczący w spotkaniu Przewodniczący ZZPE kol. Maciej Ostrowski zapowiedział, iż na początku marca br. osobiście spotka się z Zarządem tej organizacji oraz Zarządem ZZPE.