+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

4 lutego 20r20 . odbyło się posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Obrady prowadził przewodniczący OPZZ  Andrzej Radzikowski. W spotkaniu brał udział Przewodniczący ZZPE Stanisław Janas – członek Prezydium OPZZ

   Jednym z pierwszych punktów obrad  była rekomendacja dla dwóch przedstawicieli OPZZ do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) na kadencje 2020-2025. Spośród czterech zgłoszonych osób, Prezydium OPZZ w tajnym głosowaniu wybrało kol. Sławomira Broniarza  – Szefa Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Dariusza Potyrałę – przewodniczącego Związku Zawodowego Górników

Następnie Prezydium  powołało  na Przewodniczącego Rady OPZZ województwa Opolskiego Jana Rajchela. Wniosek, zgodnie z przyjętym przez Kongres OPZZ regulaminem, złożył Szef OPZZ, Andrzej Radzikowski. Prezydium jednogłośnie poparło zgłoszoną  kandydaturę  

     Na posiedzeniu przyjęto również stanowisko w sprawie dokumentu konsultacyjnego Komisji Europejskiej rozpoczynającego pierwszą fazę konsultacji z partnerami społecznymi w sprawie możliwych działań dotyczących wyzwań odnoszących się do godnych płac minimalnych.      

      Zatwierdzono również porozumienie strony pracowników i pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia się, oraz pozytywnie rozpatrzono wniosek Koalicji Zjednoczenia przeciw Rasizmowi o poparcie organizowanej demonstracji w ramach ustalonego przez ONZ dnia walki z rasizmem.

    Prezydium OPZZ przyjęło również uchwały dotyczące zawarcia umów na realizacje dwóch projektów tj. „Exchanging Experience for Better Application of the Revised EWC Directive” realizowanego w ramach środków finansowych Komisji Europejskiej oraz „MIGRIGHT: Improving social dialogue for decent work of migrants and refugees in Poland” realizowanego w ramach środków finansowych Funduszy Norweskich”. Szczegółowe informację na ich temat mogą Państwo znaleźć na https://www.opzz.org.pl/szkolenia-i-projekty-ue w zakładce „Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez fundusze norweskie 2014-2021, w ramach programu “Dialog społeczny – godna praca