+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

23 marca 2020 r. ukazała się informacja, iż Rada Nadzorcza PGZ S.A. rozstrzygnęła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PGZ S.A., powołując na nie Andrzeja Kensboka. Z kolei na stanowiska Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Zarządu mianowani zostali Michał Pietrzyk oraz Hubert Stępniewicz.

Zgodnie ze statutem spółki, Rada Nadzorcza PGZ S.A. skierowała do Ministra Obrony Narodowej wniosek o wyrażenie opinii na temat zaproponowanych kandydatur. Jak podkreśla w komunikacie Grupa, minister obrony Mariusz Błaszczak pozytywnie zaopiniował decyzję Rady Nadzorczej, w związku z tym nowy zarząd działa w składzie: Andrzej Kensbok – Prezes Zarządu PGZ S.A. , Michał Pietrzyk – Wiceprezes Zarządu PGZ S.A., Hubert Stępniewicz – Członek Zarządu PGZ S.A. To już kolejna zmiana w kierownictwie Polskiej Grupy Zbrojeniowej w ostatnim czasie.

26 stycznia ze stanowiska wiceprezesa odwołany został Sebastian Chwałek, który następnie objął stanowisko wiceministra obrony odpowiedzialnego m.in. za modernizację techniczną Sił Zbrojnych. W pierwszych dniach lutego br odwołano dotychczasowy zarząd, PGZ w tym prezesa Witolda Słowika, który kierował grupą od września 2018 roku, zdecydowano też o odwołaniu dwóch pozostałych członków zarządu, powołanych do spółki w 2018 roku: Michała Kuczmierowskiego i Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego Pełniącym obowiązki prezesa został natomiast Andrzej Kensbok (obecnie prezes PGZ), a do Rady Nadzorczej został powołany Michał Pietrzyk. Obecny wiceprezes Grupy pełnił od lutego obowiązki członka zarządu PGZ. W lutym ogłoszono też konkursy na stanowiska prezesa, wiceprezesa i członków zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w wyniku których powołano nowy zarząd.

Andrzej Kensbok od marca 2017 do lipca 2019 r. pełnił funkcję wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. odpowiedzialnego za grupę kapitałową i finanse. Od lipca 2019 r. był dyrektorem zarządzającym ds. projektów strategicznych w KGHM Polska Miedź S.A. W latach 2018-2020 r. przewodniczył Radzie Nadzorczej PKP S.A. Nowy prezes PGZ był również m.in. wiceprezesem PepsiCo w Europie Wschodniej., konsultantem w firmie doradczej Bain & Company i dyrektorem Fabryki Wedla w Płońsku. W trakcie kariery zawodowej prowadził projekty inwestycyjne, restrukturyzacyjne, łączenia spółek, budowania zespołów, a także reorganizacji produkcji i rozwoju sprzedaży, realizowane w Polsce i za granicą.. Andrzej Kensbok jest absolwentem Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów MBA w szkole INSEAD we Francji.

   Przypominamy, ze w pierwszych dniach lutego br. odwołano dotychczasowy zarząd, PGZ w tym prezesa Witolda Słowika, który kierował grupą od września 2018 roku, zdecydowano też o odwołaniu dwóch pozostałych członków zarządu, powołanych do spółki w 2018 roku: Michała Kuczmierowskiego i Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego.. Pełniącym obowiązki prezesa został natomiast Andrzej Kensbok (obecnie prezes PGZ), a do Rady Nadzorczej został powołany Michał Pietrzyk. Obecny wiceprezes Grupy pełnił od lutego obowiązki członka zarządu PGZ. W lutym ogłoszono też konkursy na stanowiska prezesa, wiceprezesa i członków zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w wyniku których powołano nowy zarząd.

Andrzej Kensbok od marca 2017 do lipca 2019 r. pełnił funkcję wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. odpowiedzialnego za grupę kapitałową i finanse. Od lipca 2019 r. był dyrektorem zarządzającym ds. projektów strategicznych w KGHM Polska Miedź S.A. W latach 2018-2020 r. przewodniczył Radzie Nadzorczej PKP S.A. Nowy prezes PGZ był również m.in. wiceprezesem PepsiCo w Europie Wschodniej., konsultantem w firmie doradczej Bain & Company i dyrektorem Fabryki Wedla w Płońsku. W trakcie kariery zawodowej prowadził projekty inwestycyjne, restrukturyzacyjne, łączenia spółek, budowania zespołów, a także reorganizacji produkcji i rozwoju sprzedaży, realizowane w Polsce i za granicą. Andrzej Kensbok jest absolwentem Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów MBA w szkole INSEAD we Francji. 

Michał Pietrzyk w 2003 r. rozpoczął pracę w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie (PGNiG), początkowo na stanowisku kierownika Działu Skarbu, następnie zastępcy dyrektora Departamentu Ekonomicznego i dyrektora Departamentu Ekonomicznego. Od 31 grudnia 2016 roku do 9 stycznia 2020 r. sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG ds. Finansowych. Wcześniej, od 1995 roku był związany z sektorem bankowym. Michał Pietrzyk jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa dla menedżerów na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada tytuł CFA. 

Hubert Stępniewicz w ostatnim czasie (2016-2020) pełnił funkcję prezesa zarządu H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu, gdzie był odpowiedzialny m.in. za opracowanie i skuteczne wdrożenie programu restrukturyzacji opartego na optymalizacji procesów produkcji, logistyki i projektowania. Karierę zawodową rozpoczynał natomiast w Fund.1 NFI, gdzie wspierał wdrożenia projektów restrukturyzacyjnych. W kolejnych latach zarządzał spółką Hygienika SA., która po reorganizacji została wprowadzona na Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (2002-2005). Pełnił także funkcję prezesa Zakładów Naprawczych Lokomotyw Elektrycznych w Gliwicach, gdzie wdrożył program rozwoju, zakończony sprzedażą spółki inwestorowi branżowemu (2005-2009). Hubert Stępniewicz jest m.in. absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek finanse i bankowość).

Info za Defence 24