+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Tradycyjnie, od kilku lat, Związek ,w tym kilkanaście Organizacji Zakładowych ZZPE czynnie uczestniczy w zbiórce darów rzeczowych i finansowych na rzecz kombatantów II wojny światowej i polonii mieszkających w krajach byłego bloku sowieckiego. W końcu listopada zamykamy akcję zbiórek zainicjowaną w końcu października br. przez Fundację „Rodacy – Bohaterom”.