+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Jak podaje MON, Sebastian Chwałek został powołany na stanowisko wiceministra obrony przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, z dniem 27 stycznia. Dzień wcześniej, 26 stycznia Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej zdecydowała o odwołaniu Chwałka ze stanowiska wiceprezesa zarządu PGZ, które pełnił od 1 października 2018 roku.

Sebastian Chwałek zastąpi na stanowisku wiceszefa MON Marka Łapińskiego (mianowanego na Szefa Służby Wywiadu Wojskowego) i będzie odpowiadał między innymi za kwestie związane z modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP. Sebastian Chwałek był już wiceministrem w MON, odpowiedzialnym właśnie za modernizację techniczną, a także za nadzór nad przemysłem obronnym, od stycznia do końca września 2018 roku.

Sebastian Chwałek jest bliskim współpracownikiem obecnego szefa resortu obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Po wyborach parlamentarnych w 2015 r., Chwałek w listopadzie tego roku został powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, kierowanym wówczas przez Mariusza Błaszczaka. 10 maja 2017 roku objął funkcję sekretarza stanu w MSWiA oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Repatriacji. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zajmował się sprawami administracji publicznej, w tym nadzorował wojewodów i współpracował z samorządami. Odpowiadał także za kwestie prawne i legislacyjne oraz problematykę dotyczącą wyznań religijnych i mniejszości narodowych. Nadzorował też resortową służbę zdrowia i pracę departamentu obywatelstwa i repatriacji.

Sebastian Chwałek urodził się 2 maja 1977 r. w Krakowie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013 r. otworzył przewód doktorski na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

(informacja za DEFENCE 24 )