+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

     29 stycznia 2020 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych poseł  Maciej Małecki spotkał się z przedstawicielami  Polskiego Lobby Przemysłowego i związków zawodowych działających w polskim przemyśle zbrojeniowym. Branżowy ruch zawodowy reprezentował Stanisław Janas  – Przewodniczący ZZPE i Federacji ZZ PP „Przemysł Specjalny”, zaś Lobby Przemysłowe prof. Paweł Soroka i wiceprezes Polskiej Agencji Przemysłu Obronnego Krzysztof Jankowski. Głównym tematem rozmowy była kwestia offsetu przy zakupie samolotów F-35. Przedstawicie strony społecznej przedstawili Ministrowi i towarzyszącym mu dwóm  dyrektorom departamentów MAP propozycje wynikające z ekspertyzy, dotyczące przede wszystkim zapewnienia polskim przedsiębiorstwom obronnym i lotniczym oraz instytutom zdolności do obsługi, serwisowania i remontów, a w przyszłości modernizowania samolotów F-35 oraz transferu do Polski  potrzebnych do tego technologii. Goście Ministra przedstawili główne punkty  ekspertyzy Zespołu eksperckiego powołanego przez Polskie Lobby Przemysłowe, zawierającej propozycje do umowy offsetowej, ale rozmowa miała szerszy zakres, obejmujący główne problemy przemysłu lotniczego i zbrojeniowego w Polsce .S. Janas zwrócił uwagę na konieczność zmiany usytuowania departamentu offsetowego, gdyż jego dalsza przynależność organizacyjna w MON prowadzi do bierności w staraniach o pozyskiwanie nowych technologii dla polskiej „zbrojeniówki”.

    Minister Maciej Małecki rozpoczął w  Ministerstwie Aktywów Państwowych nadzór nad  polskim przemysłem obronnym i Polską Grupę  Zbrojeniową.

    Jak podaje Wikipedia Minister Maciej Małecki Ukończył studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, następnie kształcił się podyplomowo w Studium Samorządowym KUL, na studiach z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.. W 1991 zaangażował się w działalność w Porozumieniu Centrum. W 2007 zakładał Prawo i Sprawiedliwość w powiecie sochaczewskim. Od 1998 do 2011 sprawował mandat radnego (m.in. z rekomendacji KWW Przymierze dla Miasta – Zamek, Przymierza  oraz PiS). W okresie 2002–2006 kierował pracami rady miejskiej w Sochaczewie, następnie został jej wiceprzewodniczącym. Bez powodzenia ubiegał się o stanowisko burmistrza miasta w wyborach w 2010. Jest założycielem i prezesem sochaczewskiego Stowarzyszenia Zamek . wyborach w 2007 bezskutecznie kandydował do Sejmu RP. W wyborach w 2011 uzyskał mandat poselski w okręgu płockim z listy PiS, otrzymując 9757 głosów. W 2015 z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję (dostał 18 671 głosów) 19 września 2016 został sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Resort ten został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2016. W styczniu 2017 objął tożsame stanowisko w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Został odwołany w marcu 2018 r. Bezskutecznie kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019. . W wyborach krajowych w tym samym roku ponownie został natomiast wybrany do Sejmu, otrzymując 34 086 głosów. W grudniu 2019 Maciej Małecki został sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Jak więc widać z powyżej cytowanego życiorysu praktycznie po raz pierwszy zetknął się z przemysłem zbrojeniowym. W naszym wspólnym interesie jest, by szybko poznał , m.in. właśnie dzięki taki spotkaniom, branżę zbrojeniową i jej główne problemy.