+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała, że Rada Nadzorcza przedsiębiorcza podjęła decyzję o powołaniu Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego na stanowisko członka zarządu. Minister Mariusz Błaszczak wydał pozytywną opinię w tej sprawie 6 grudnia br. umożliwiając menadżerowi i byłemu podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Rozwoju objęcie stanowiska..W dniu 16 listopada 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej, powołując w skład Rady Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego. Trzy dni później 19 listopada 2018 r. Rada Nadzorcza spółki oddelegowała go do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PGZ S.A. na okres 3 miesięcy. Następnie Rada Nadzorcza PGZ S.A. w wyniku ogłoszonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu spółki w dniu 29 listopada 2018 r., pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej, powołała na tę funkcję Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego. Pozytywna opinia została wydana przez Mariusza Błaszczaka w dniu 6 grudnia 2018 r. i Radosław Domagalski-Łabędzki objął stanowisko Członka Zarządu PGZ S.A.Jak informuje PGZ Radosław Domagalski-Łabędzki to menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu złożonymi projektami biznesowymi o zasięgu międzynarodowym, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Był odpowiedzialny za przygotowanie i skuteczne wdrożenie strategii rozwoju w Azji jednej z największych polskich grup kapitałowych. Jako były   prezes i dyrektor generalny KGHM Polska Miedź S.A., zarządzał aktywami zagranicznymi zlokalizowanymi na terytorium obydwu Ameryk: Chile, USA i Kanadzie. Jednym z jego kluczowych projektów były działania na rzecz poprawienia wyników ekonomicznych odkrywkowej kopalni Sierra Gorda w Chile. Był również doradcą prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego.

W latach 2015-2016 Radosław Domagalski piastował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, gdzie odpowiadał za międzynarodowe stosunki gospodarcze, a zwłaszcza za negocjacje TTIP (Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji) oraz CETA (Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej).Wcześniej jako Prezes Zarządu Magellan Trading Shanghai Co. Ltd w Chinach odpowiadał za przygotowanie i wdrożenie strategii rozwoju w Azji dla jednej z największych polskich grup kapitałowych.Ukończył studia Executive MBA na Rutgers University w New Jersey. Był stypendystą Uniwersytetów w Műnster i Mannheim w Niemczech. W 2003 roku uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Łódzkim. ( Informacja podana za DEFENCE 24.)