+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

                                 

Uchwała Prezydium ZZPE i Federacji ZZP „Przemysł Specjalny”

w sprawie pomocy dla uchodźców i walczących na Ukrainie

podjęta  w dniu 28.02.2022 r,

 

                            W obliczu wywołanej przez Prezydenta Rosji Putina  bestialskiej wojny  z Ukrainą  Prezydium Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego                 i Federacji ZZP „Przemysł Specjalny” uznaje za nasz obowiązek, by włączyć się czynnie  w akcję pomocy bombardowanej Ukrainie i jej mieszkańcom.

                          W związku z powyższym wzywa się wszystkie Organizacje Zakładowe i Międzyzakładowe obu naszych struktur związkowych do aktywnego udziału               w akcji pomocy humanitarnej, którą władze ZZPE organizują wspólnie ze Stowarzyszeniem „Odra – Niemen”, z  którym współpracujemy  od kilku lat przy akcji przekazywania darów  świątecznych dla kombatantów II wojny światowej mieszkających za wschodnimi granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

                         Apelujemy do  Przewodniczących ZOZ i MOZ o tworzenie, w porozumieniu z Zarządami Przedsiębiorstw,  zakładowych komitetów pomocy Ukraińcom, prowadzenia analizy możliwości udzielenia faktycznej pomocy –   walczącym i uciekającym przed agresorem ;  inicjowanie zbiórek pieniężnych na rzecz zakupu najpotrzebniejszych artykułów spożywczych i sprzętu (w tym leków dla rannych) ; pozyskiwania lokali do zakwaterowania  ukraińskich uchodźców, w tym rodzin z dziećmi ;  poszukiwania miejsc pracy dla Ukraińców .

          Koordynatorem akcji Pomocy Ukraińcom reprezentującym ZZPE i Federację jest Krzysztof Krzemiński, tel. 515 130 522.

         Dary pieniężne należy wpłacać na konto : Stowarzyszenie „Odra – Niemen” oddział mazowiecki,  z tytułem :  „darowizna – pomoc Ukrainie”;

nr konta : 43 1020 4476 0000 8202 0438 1984

nr zbiórki :  2015/3962.OR