+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

   W związku z niezmienionym stopniem  natężenia pandemii  koronowirusa,  organizatorzy  Ogólnopolskiej Konferencji „Stan obecny i przyszłość polskiego przemysłu lotniczego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego”  :dr Paweł Stężycki – Dyrektor Instytutu Lotnictwa,  Stanisław Janas- przewodniczący Związku Przemysłu Elektromaszynowego i  prof. dr hab. Paweł Soroka – Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego podjęli decyzję o przełożeniu jej terminu na dzień 31 marca 2021 r.

  Dziś organizatorzy podejmują  działania mające na celu jak najlepsze przygotowanie Konferencji , a przede wszystkim ustalenie składu uczestników Panelu i  opracowanie referatów,  które zostaną wydane na konferencję  w formie zbindowanej.  Dziś ustalono już   listę uczestników dyskusji panelowej oraz  referentów wraz z wstępnym programem naszej konferencji. Oprócz wcześniej zgłoszonych referatów doszły nowe, które mają zostać wygłoszone w imieniu organizatorów, którzy niedawno do nas dołączyli, tj. Wydziału  Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej i Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej. Niedawno do organizatorów Konferencji przesłany został kolejny referat pt. Transformacja polskiego przemysłu lotniczego w latach 1990-1920, którego autorem jest Pan Krzysztof Jankowski.

Ponadto do programu Konferencji wprowadziliśmy DYSKUSJĘ PANELOWĄ z udziałem przedstawicieli ministerstw, dr inż. Wojciecha Kamienieckiego – Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przedstawiciela Polskiej Grupy Zbrojeniowej, S.A. oraz Janusza Zakręckiego – Prezesa PZL Mielec S.A. i reprezentanta Wojskowych Zakładów Lotniczych. Prowadzenie Panelu- dr Paweł Stężycki, Dyrektor Instytutu Lotnictwa.

Wydawnictwo w formie zbindowanej będzie  przygotowane przed konferencją, tak aby otrzymali je wszyscy uczestnicy oraz najważniejsi decydenci w Polsce, mający wpływ na funkcjonowanie polskiego przemysłu lotniczego oraz jego zaplecza badawczo-rozwojowego oraz najwyżsi Dowódcy Wojskowi na czele z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Ostateczny termin nadsyłania referatów-15 marca 2021 r.  W czasie konferencji zostaną one przedstawione w formie multimedialnych prezentacji trwających 10-15 minut.

Dziś należy  stwierdzić, że branża lotnicza mocno została dotknięta skutkami pandemii koronawirusa i znalazła się w kryzysie,  który może się pogłębić. Warto to uwzględnić w treści referatów i wystąpień podczas Panelu. Odbudowa polskiego przemysłu lotniczego jako branży high-tech wyjątkowo mocno skooperowanej, może być bowiem  istotnym sposobem na przezwyciężenie pogłębiającej się recesji w polskiej gospodarce. Podobnie było w okresie międzywojennym, gdy przezwyciężano wielką depresję , która trwała w latach 1929-1933.   

                                                                          * * *

                                                  Wstępny program  Konferencji

Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Stan obecny i przyszłość polskiego przemysłu lotniczego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego” w Warszawie, 31 marca 2021 r.:

 1. Mgr inż. Krzysztof JANKOWSKI( Polska Agencja Przemysłowo-Obronna) Transformacja polskiego przemysłu lotniczego w latach 1990-2020
 2. Płk rez. prof. ucz. dr hab. Adam RADOMYSKI( Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie ) Strategiczne aspekty rozwoju przemysłu lotniczego w Polsce
 3. Mgr inż Edward Margański – Możliwości odbudowy Polskiego Przemysłu Lotniczego
 4. Prof. dr hab. Zbigniew KLIMIUK, prof. ucz. dr hab. Paweł SOROKA ( Polskie Lobby Przemysłowe) – Sposoby odbudowy i metody finansowania polskiego przemysłu lotniczego
 5. Dr inż. Józef GRZYBOWSKI ( Politechnika Rzeszowska) – Narodowy program odbudowy przemysłu lotniczego
 6. DYSKUSJA PANELOWA z udziałem przedstawicieli ministerstw, dr inż. Wojciecha Kamienieckiego – Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przedstawiciela Polskiej Grupy Zbrojeniowej, S.A. oraz Janusza Zakręckiego – Prezesa PZL Mielec S.A. i reprezentanta Wojskowych Zakładów Lotniczych. Prowadzenie Panelu- dr Paweł Stężycki, Dyrektor Instytutu Lotnictwa.
 7. Senator RP prof. dr hab. Józef ZAJĄC – Nauka a przemysł lotniczy
 8. Prof. dr hab. inż. Ryszard SZCZEPANIK ( Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ) – Nowoczesne technologie dla lotnictwa wojskowego-krajowe możliwości.
 9. Dr Joanna ANTCZAK ( Akademia Sztuki Wojennej) -Postrzeganie innowacyjności w segmencie lotniczym polskiego przemysłu zbrojeniowego
 10. Mgr inż. Waldemar TOPOL ( Dyrektor Techniczny WZL nr 2 w Bydgoszczy)Zmiana roli wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych na przykładzie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A.
 11. Dr Piotr KISIEL( Prezes Zarządu Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego) Ocena możliwości wsparcia eksploatacji nowo pozyskiwanych dla SZ RP statków powietrznych przez urządzenia do naziemnej obsługi statków powietrznych (GSE) rodzimej produkcji oraz skutki dla SZ RP zaniechania przez zamawiających uzyskania gwarancji od dostawców wykorzystania GSE rodzimej produkcji w tym procesie.

12. PODSUMOWANIE KONFERENCJI