+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Kampania sprawozdawczo – wyborcza, zamykająca obecna kadencję władz naszego Związku i Federacji. została praktycznie zakończona na etapie organizacji zakładowych i międzyzakładowych.

   14 kwietnia jedna z największych organizacji związkowych ZZPE – MOZ ZZPE w BUMARZE  – ŁABĘDA  delegaci  wybrali nowe władze , powierzając ponownie funkcję Przewodniczącego kol. Andrzejowi Sypkowi.

  17 kwietnia zebranie ogólne członków ZZPE w DEZAMET S.A. w Nowej Dębie  wybrało na przewodniczącego            kol. Kacpra Starca.

Gratulujemy wyboru na te ważne dla ruchu zawodowego Funkcje !