+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

       Po rozpoczęciu akcji protestacyjnej w „zbrojeniówce”, zainicjowanej przez Sekcję Krajową Przemysłu Zbrojeniowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego oraz zawieszeniu przez Zarząd PGZ   (w dniu 29 sierpnia br.) wykonywania w przedsiębiorstwach Grupy postanowień  3 uchwał Zarządu PGZ S.A -sankcjonujących faktyczne wprowadzenie zmian w strukturach organizacyjnych spółek, wynikających z powołania tzw. Centrum Usług Wspólnych (CUW) , co grozi  zwolnieniami pracowników spółek –  liczyliśmy, że spotkanie z 23 września br. będzie przełomem, a  Prezes Sebastian Chwałek przedstawi nowy lub mocno zmieniony program wprowadzania usług wspólnych oraz konsolidacji spółek. 

    Tymczasem uraczono nas nieczytelnymi prezentacjami i mocno chaotycznymi komentarzami na temat Strategii Grupy i konsolidacji oraz wprowadzania Centrum Usług Wspólnych, o których w sposób mętny opowiadał  świeżo powołany dyrektor departamentu ds.  Centralizacji Usług Wspólnych pan Jakub Muszański.  

    W dyskusji na temat  CUW  usłyszeliśmy znowu od Prezesa Chwałka, że PGZ nie planuje żadnych zwolnień grupowych i nie ma żadnego programu wprowadzania CUW . Na to dictum przedstawiciel naszego Związku przytoczył fragmenty uchwały Zarządu PGZ S.A. z 16 sierpnia br. z których jasno wynika, iż pracownicy wskazanych działów dostaną wypowiedzenia na zasadzie porozumienia stron (!)  a po rekrutacji tylko niektórzy z nich  zostaną zatrudnieni w  PGZ .                I dalej , tu już cytat : …Rekomendować zarządom spółek Grupy PGZ przeprowadzenie zmian wewnętrznych struktur organizacyjnych poprzez likwidację komórek odpowiedzialnych za proces wyboru dostawców . w tym wygaszanie do dnia 31.12.2021 r. etatów pracowników na stanowiskach związanych z procesem wyboru dostawców …

    Jak widać Prezes PGZ nie oszukiwał jedynie w kwestii zwolnień To nie PGZ będzie zwalniał pracowników, ale prezesi spółek będą zmuszeni ( na mocy wcześniej podpisanych porozumień, gdzie zobowiązano ich do bezwzględnego posłuszeństwa ) likwidować całe  działy.  Na razie rzeczona uchwała dotyczyła jedynie pracowników sektorów  zakupów, ale plany przedstawione w kolejnych uchwałach Zarządu PGZ nie pozostawiają złudzeń.  Obejmują praktycznie cały system zarządzania w przedsiębiorstwach.

     Chodzi o byt kilku tysięcy pracowników !  

    Reszta zapewnień pana Prezesa Chwałka  była tylko zmyśleniem, bo wbrew jego oświadczeniu istnieje program  wprowadzania  Centrum Usług Wspólnych z konkretnym harmonogramem czasowym. Co prawda na chwilę go zawieszono i nawet – według dyrektora Muszańskiego – ich  treść zmieniono, ale Prezes Chwałek jakoś dziwnie nie potwierdził tej, rzuconej  mimochodem, uwagi. Przy czym z innego źródła mamy informację, że niczego nie zmieniono, a jedynie spowolniono proces wdrażania tychże uchwał, przy czym tzw. „języczkiem u wagi” stało się   stanowisko Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ  „Solidarność”, która – jako jedyna struktura związkowa w „zbrojeniówce”  – poparła realizację zarówno CUW jak i konsolidacji spółek. Na to publiczne poparcie  projektów, które już kilkakrotnie usiłowano w „zbrojeniówce” realizować z kompletną katastrofą,  czekał Prezes Chwałek i to była bodaj podstawowa przyczyna dla której zwołano tak liczne grono związkowe.    

   Po kilkugodzinnej dyskusji, czyli punktowania oszustw i niedopowiedzeń Zarządu PGZ – wynikających podobno głównie z braku dobrej komunikacji  – przedstawiciele naszego Związku opuścili salę obrad, uznając, iż należy obrady przerwać –   do czasu dostarczenia przez PGZ nowych propozycji w zakresie Strategii Grupy i  CUW .  Do wychodzących z Sali Prezes Chwałek wykrzyczał – możecie sobie iść, bo mam poparcie  „Solidarności” ….

     Warto więc  przypomnieć kolegom z SKPZ NSZZ „Solidarność” , że przed kilkoma laty, w okresie rządów  Tuska, te same programy konsolidacji i centralizacji usług wspólnie i solidarnie krytykowaliśmy nie dopuszczając do ich realizacji.

    Dziś, popierając te biurokratyczne, oderwane od realiów  programy, robią w bambuko własnych członków, którzy za chwilę będą szukać nowej pracy. Czy o to chodzi ?