+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

     20.02.2024 r. w siedzibie Związku kierownictwo ZZZE i Federacji gościło panią Joannę Wichę – posłankę na Sejm obecnej kadencji , członkinię sejmowej komisji obrony narodowej. Pani poseł  zapoznała się ze związkową analizą sytuacji w polskim przemyśle zbrojeniowym przedstawioną przez Przewodniczącego naszego Związku kol. Macieja Ostrowskiego i z dużym zainteresowaniem, wynikającym z jej doświadczenia politycznego, przyjęła  informację o zaangażowaniu ZZPE w działalność pomocową dla polonii z krajów bloku wschodniego Europy.

     Pani posłanka Joanna Wicha jest  z wykształcenia i zawodu pielęgniarką, politycznie związaną z lewicą .  Od kilkudziesięciu lat działa aktywnie w Ogólnopolskim Związku Pielęgniarek, więc naturalnym odruchem jest z jej strony nawiązanie kontaktu z ruchem zawodowym z przemysłu zbrojeniowego. Kierownictwo ZZPE liczy na owocną współpracę z sejmową komisją, licząc ze pierwsze spotkanie zaowocuje stałą współpracą na rzecz rozwoju branży zbrojeniowej i załóg pracowniczych.