+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

15 maja 2023 r, w Bukowinie Tatrzańskiej delegaci Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i Federacji Związków Zawodowych Pracowników przemysłu Lotniczego, Silnikowego, Mechanicznego, Elektronicznego, Precyzyjnego i Chemicznego „Przemysł Specjalny”  na wspólnym Zjeździe dokonali wyboru nowych władz oraz przyjęli program działania na pięcioletnią kadencję. Po rezygnacji kol. Stanisława Janasa z funkcji Przewodniczącego  delegaci niemal jednogłośnie powierzyli tę funkcję kol. Maciejowi Ostrowskiemu – dotychczasowemu Przewodniczącemu ZZPE w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 S.A. w  Bydgoszczy. W tak ważnym dniu dla nas, wspierał nas Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski, który wypowiedział się na temat podejmowanych obecnie inicjatyw oraz skierował dla naszej organizacji szczególne podziękowania za działalność.

Przewodniczący  OPZZ szczegółowo omówił nowy program OPZZ, a także podkreślił jak ważna jest działalność związków na różnych szczeblach – zarówno najniższych jak i ogólnokrajowych. Wyraził również nadzieję na wyrównanie zarobków polskich pracowników z pracownikami europejskimi – „wydajność jest podobna, koszty życia są niemal na tym samym poziomie i dziwi mnie dlaczego w Polsce wciąż zarabiamy mniej, ale na różne sposoby dążymy do tego, aby te wynagrodzenia w Polsce rosły, wiele zależy od skuteczności negocjacyjnych naszych organizacji, musimy być skuteczni, musimy być silni, musimy być rozpoznawalni”. – zaznaczył Piotr Ostrowski .Kolega Piotr mówił o tym jak ważne są systematyczne szkolenia liderów związków zawodowych i wzmocnienie systemu szkoleniowego – aktualna wiedza i aktualne kompetencje jak działać w Związkach Zawodowych oraz świetne poruszanie się w prawie pracy. Musimy być skuteczniejsi jeśli chodzi o komunikację, o negocjacje – musimy wiedzieć jakich argumentów używać w rozmowach. Główne tezy jego wystąpienia zostały zawarte w programie Zwią

zku i uchwałach Zjazdu.