+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

W dniach 15-17 maja odbyła się konferencja poświęcona realizacji Projektu UE- PIN, którego celem jest nadzór związków zawodowych z 9 krajów Unii Europejskiej nad wdrażaniem Europejskiej Ramy Kwalifikacji oraz wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia nieformalnego i poza formalnego w tych krajach. Z Polski w tym projekcie uczestniczy ZZPE i ZNP.
Na spotkaniu w Irlandii omówiono wyniki upowszechniania projektu w poszczególnych krajach i określono zadania do końca 2013r.