+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

     Z inicjatywy Stanisława Janasa – przewodniczącego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego  12 lutego 2020 r. w Warszawie doszło do spotkania, zorganizowanego wspólnie z Polskim Lobby Przemysłowym, poświęconego przyszłości polskiego przemysłu lotniczego, w tym produkującego na rzecz Sił Powietrznych RP. Wzięli w nim udział eksperci i praktycy wiele lat związani z przemysłem lotniczym i jego zapleczem badawczo-rozwojowym, zarówno z sektora państwowego, jak i prywatnego, oraz przedstawiciele  związków zawodowych posiadających swoje organizacje w przedsiębiorstwach lotniczych. W debacie uczestniczył także Roman Ignasiak – Dyrektor Biura Projektów Lotniczych Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

W wyniku dyskusji, której punktem wyjścia była diagnoza sytuacji w przemyśle lotniczym w Polsce ustalono, że w najbliższych miesiącach zorganizowana zostanie ogólnopolska konferencja dotycząca przyszłości polskiego przemysłu lotniczego z udziałem szerokiej reprezentacji tego przemysłu i polityków – pod patronatem medialnym DEFENCE24. Konferencję poprzedzi opracowanie zarysu programu odbudowy i rozwoju polskiego przemysłu lotniczego. Na zakończenie posiedzenia ukonstytuował się zespół, którego celem będzie opracowanie zarysu tego programu i założeń konferencji ( w jego skład weszły także osoby, które nie mogły brać udział w posiedzeniu w dniu 12.02. bm.). Wnioski z niej zostaną wykorzystane przy ostatecznej redakcji programu rozwoju i odbudowy polskiego przemysłu lotniczego, którego realizacja zapewni stworzenie zdolności do finalnej produkcji nowoczesnych samolotów cywilnych i dla Sił Powietrznych RP w naszym kraju.

Spotkanie prowadzili : Przewodniczący ZZPE  Stanisław Janas i prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka-koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego.