+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Partnerzy społeczni reprezentowani w Radzie Dialogu Społecznego podkreślają znaczenie odpowiedzialnych działań Rządu na rzecz lepszej koordynacji walki z pandemią i koncentrowaniu wszystkich działań na zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli. Kategorycznie zaznaczamy jednak, że narzędzia mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, nie mogą być skoncentrowane na ograniczaniu przestrzeni gospodarczej. Gospodarka i ochrona zatrudnienia powinny być dziś priorytetem, a ograniczenia są uzasadnione tylko w przypadkach absolutnej konieczności. Taka decyzja musi być poprzedzona dogłębnymi analizami, które będą przedstawione opinii publicznej z właściwym wyprzedzeniem. Równolegle apelujemy o roczne moratorium na wszelkiego rodzaju nowe obciążenia prawne i podatkowe procedowane w tej chwili, bądź przyjęte w ciągu mijającego roku, w celu zapewnienia przewidywalności i stabilności dla działania gospodarki w tym trudnym okresie. Strona związkowa i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego apelują o niezamykanie gospodarki, o powstrzymanie się przed dalszymi ograniczeniami działania sektorów produkcji, handlu czy usług. Jednocześnie apelujemy do wszystkich pracowników oraz pracodawców o zachowanie podstawowych wytycznych sanitarnych w celu ograniczenia ryzyka zakażenia. Dziś, chroniąc zdrowie musimy równolegle chronić gospodarkę i miejsca pracy.

Apel podpisali

Maciej Witucki Konfederacja Lewiatan   ; Łukasz Bernatowicz ZP Business Centre Club ;  Jan Gogolewski Związek Rzemiosła Polskiego  ;Andrzej Malinowski Pracodawcy RP ;  Cezary Kaźmierczak Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ;  Dorota Gardias Forum Związków Zawodowych ;  Andrzej Radzikowski Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych