+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

 

KOMUNIKAT
RADY SEKCJI KRAJOWEJ PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRZEMYSŁU ELEKTROMASZYNOWEGO

AKCJA PROTESTACYJNA

w

Przedsiębiorstwach Przemysłu Zbrojeniowego

należących do Polskiej Grupy  Zbrojeniowej S.A.

 

Rada SKPZ ZZPE kierując się interesem bezpieczeństwa Państwa, w trosce o prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłu obronnego, ich rozwój oraz zagrożeniem utraty miejsc pracy, w dniu 15.09.2022 r. podjęła uchwałę o rozpoczęciu Akcji Protestacyjnej.

Główne powody zainicjowania protestu to:

1)    brak reakcji Zarządu PGZ S.A. oraz Rządu RP na żądania podwyżek płac dla pracowników sektora obronnego, adekwatnych do skokowego wzrostu inflacji. Realny spadek płac prowadzi do odchodzenia najlepszych fachowców do spółek prywatnych i tym samym pozbawia wypracowanych kompetencji w naszych zakładach, co uniemożliwia terminowe wykonywanie zadań produkcyjnych i zabezpieczenie obronności Państwa. Średnia pensja w spółkach przemysłu zbrojeniowego jest niższa od średniej krajowej, i niejednokrotnie oscyluje przy minimalnym wynagrodzeniu dla wysoko wykwalifikowanej, unikatowej kadry w tych spółach.

2)    brak dialogu Zarządu PGZ S.A. z ruchem zawodowym, w tym z naszymi Organizacjami Związkowymi. Mimo wielu pism i dezyderatów kierowanych do Zarządu PGZ S.A. i szefów resortów, którym podlega przemysł zbrojeniowy nie otrzymaliśmy w tym roku praktycznie żadnej odpowiedzi na nasze pytania i postulaty.

Zaniepokojenie związkowców i załóg budzi zwłaszcza fakt zakupów ogromnych ilości sprzętu wojskowego za granicą bez offsetu i bez gwarancji udziału polskiego przemysłu zbrojeniowego w produkcji tego sprzętu, polonizacji, pozyskania nowych technologii i serwisu.

Grozi to ograniczeniem lub likwidacją produkcji – w znacznej ilości sprzętu poradzieckiego i niezagwarantowaniem spółkom przestawienia się na nowoczesne uzbrojenie co w perspektywie może doprowadzić do zapaści i likwidacji wielu Zakładów.

Informacje medialne, że polski przemysł obronny też będzie miał zagwarantowaną przyszłość , nie są żadną gwarancją. Oczekujemy na konkretne decyzje od Rządu RP i Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

                                                                                              *                       *                          *

Informacja ze spotkania Przewodniczącego ZZPE Stanisława Janasa                 

     z Prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastianem Chwałkiem                                 

w dniu 19.09.2022r. w Warszawie.

    Tematem spotkania,  inicjowanego ze strony Zarządu PGZ bezpośrednio po ogłoszeniu przez Radę SK PZ ZZPE Akcji Protestacyjnej w spółkach PGZ S.A. była możliwość realizacji postulatów Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE,  zgłoszonych w ramach dyskusji Rady na spotkaniu w dniu  15.09.2022r., kiedy zdecydowano i rozpoczęciu Akcji Protestacyjnej.

  Praktycznie o zainicjowaniu Akcji Protestacyjnej zdecydował brak reakcji ze strony resortów nadzorujących PGZ S.A. i samego  PGZ S.A, na trzy zgłaszane od początku tego roku postulaty.

  1. W sprawie braku dialogu społecznego. Mimo ważnych wydarzeń w kraju /zamówienia sprzętu wojskowego /  i  za granicą /wojna w Ukrainie/  nie informuje się w żaden sposób o podjętych decyzjach i ich skutkach dla sytuacji polskiego przemysłu zbrojeniowego

   Prezes PGZ poinformował , że trwają ciągle negocjacje kontraktów z kontrahentami z Korei Południowej oraz USA  i dopóki nie zostaną uzgodnione szczegóły tych dostaw w tym udziału polskich firm w produkcji i serwisie  czyli  polonizacji tego sprzętu ,nie może związkom zawodowym przedstawić konkretnie co, w których zakładach i w jakim terminie będzie produkowane . Proponuje więc spotkanie z udziałem wszystkich przewodniczących organizacji zakładowych ZZPE działających w spółkach PGZ, po jego osobistej wizycie w Korei Południowej zaplanowanej do 20 października br. S. Chwałek dodał, iż wszystkie spółki Grupy mają zamówienia i na pewno nie będzie żadnych zwolnień.

  1. W sprawie wzrostu płac w spółkach PGZ w związku z inflacją

Prezes PGZ poinformował , że na bieżąco analizuje sytuację finansową każdej  z podległych spółek z  ich Prezesami i w zależności od sytuacji finansowej wprowadzane są podwyżki płac .Ważne jest, aby spółka miała podpisane kontrakty gwarantujące środki na podwyżki płac .Niestety jest jeszcze kilka spółek, które nie spełniają tego warunku , ale w najbliższych dniach takie kontrakty zostaną podpisane   z Ministerstwem Obrony Narodowej. Niezależnie od powyższego PGZ będzie wspierał działania spółek w tej sprawie . S Janas zwrócił uwagę, że aktualnie wprowadzane podwyżki oraz propozycje zarządów spółek są znacznie niższe procentowo niż poziom inflacji podawany oficjalnie przez GUS. 

  1. W sprawie przyszłości spółek PGZ S.A.  po gwałtownym wzroście zagranicznych zakupów uzbrojenia

Prezes Sebastian Chwałek stwierdził, że najbliższe lata będą trudne dla spółek PGZ, gdyż podpisane kontrakty zagraniczne gwarantują nam znaczny wzrost produkcji m.in. nowych czołgów , wozów zabezpieczenia technicznego, aramatohaubic i serwisu samolotów A-50 oraz czołgów Abrams co spowoduje napływ nowych technologii i konieczność znacznego wzrostu zatrudnienia .

  Ponadto poruszono sprawy indywidualne spółek :  Rosomak S.A. – wydłużenie licencji na KTO Rosomak na kolejne 5 lat oraz przeniesienie spółki Stomil Poznań do nowej siedziby- sprawa w toku. Na pytanie o sytuację Odlewni w ZM BUMAR ŁABĘDY S. Chwałek stwierdził, że ponowne uruchomienie produkcji będzie możliwe po uzupełnieniu  portfela zamówień na odlewy.