+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

  31 marca 2023 r. 100 % wybranych na wydziałach delegatów  reprezentujących  ponad  trzystuosobową Międzyzakładową Organizację Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w FEDERAL – MOGUL S.A. w Gorzycach wzięło udział w zamykającym czteroletnią kadencję zebraniu sprawozdawczo – wyborczym.

   W pierwszej, sprawozdawczej części zebrania uczestniczył  prezes Firmy pan Adam Krępa, który w fascynujący i niecodzienny sposób przedstawił, na początku swojego wystąpienia, relacje Zarządu Firmy ze związkami zawodowymi, uznając je nie tylko za potrzebnego partnera ale też koniecznego i nadzwyczaj użytecznego, szczególnie w kontaktach przedsiębiorstwa z centralą, czyli zarządem wielkiego międzynarodowego koncernu TEENECO mającym siedzibę w USA.

   Związki zawodowe, w oświadczeniu Prezesa, dysponując układem zbiorowym pracy, mają solidne podstawy prawne do wywierania nacisku w przypadku negocjacji płacowych i współpraca Zarządu Firmy z ruchem zawodowym ma w takich przypadkach istotne znaczenie.

  Na pytanie o przyszłość fabryki wytwarzającej wszelkiego rodzaju tłoki do spalinowych silników samochodowych praktycznie dla wszystkich producentów w Europie w obliczu konieczności  przestawiania się na pojazdy elektryczne Prezes stwierdził, iż po zapaści wywołanej przez  „covid 19”  produkcja w Gorzycach wróciła do poziomu sprzed  epidemii, a zamówienia praktycznie szybko rosną. Trudno dostrzec zmierzch produkcji aut spalinowych, tym bardziej, że produkcja, ale też i dystrybucja, „elektryków” stwarza dziś wiele trudności i barier – w tym również barier ekologicznych i kosztowych.  Dlatego też, jako praktyk życia gospodarczego, nie bardzo wierzy w możliwość gwałtownego wyhamowania produkcji aut spalinowych w Europie już w 2023 r. Zwłaszcza dotyczy to produkcji samochodów ciężarowych, wiec przyszłość Fabryki w Gorzycach dalej będzie związana z produkcją tłoków, gdyż w tej dziedzinie osiągnęła sukcesy i praktycznie przejmuje zamówienia konkurencji.

   W części sprawozdawczej w imieniu ustępującego Zarządu jej przewodniczący kol. Marek Gawron przedstawił program działania Związku i jego realizację, przy czym prowadzi ostrożna i zrównoważoną politykę finansową przekazując na kolejna kadencję spore oszczędności.

   W trakcie wyborów delegaci wybrali 11-osobowy Zarząd ZZPE  i ponownie powierzyli funkcję Przewodniczącego kol. Markowi Gawronowi . Gratulujemy wyboru i uzyskania mocnego poparcia.