+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

W związku z planowaną konsolidacją w GK PGZ powołano Zespółkonsultacyjno – doradczy. W zespole uczestniczą przedstawiciele pracodawcy oraz Związki Zawodowe. Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego i SKPS ZZPE  reprezentują : Andrzej Sypek i Zbigniew Wysocki.

Pierwsze inauguracyjne spotkanie odbyło się 7 maja 2021r. w siedzibie PGZ w Warszawie. Przedstawiono skład Zespołu ds. dialogu społecznego, wstępne propozycje i założenia polityki organizacyjnej w GK PGZ.

Konsolidacja mają na celu:

  1. Stworzenie grup (domen) oraz wyłonienie „liderów” spółki skupiającej się wokół produktu znaczącego.
  2. Optymalizację kosztów i procesów biznesowych.
  3. Eliminacje braków umiejętności zarządzania spółkami.
  4. Wdrożenie kultury organizacyjnej i zarządzania w grupach.
  5. Ograniczenie działalności Grupy tylko do spółek zbrojeniowych.Głównym z założeń przeprowadzenia konsolidacji GK PGZ jest przejść przez proces by nie odczuć niepokoju i obaw, co podkreślił prezes Bogdan Borkowski – „najważniejsi są pracownicy”