+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

w Dniach 5 – 7 września 2018 r. odbyło się w Sielpi koło Końskich statutowe posiedzenie Zarządu Krajowego Związku i Rady Federacji ZZP „Przemysł Specjalny”. W trakcie obrad przyjęto i zatwierdzono ordynację wyborczą do wyboru delegatów na VIII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku i Federacji, który odbędzie się w maju przyszłego roku. Zarząd i Rada przyjęły tez uchwały w sprawie naliczania składki członkowskiej ustalając jej wymiar na dwa złote płatne od członków pracujących. Składka w podanej wysokości będzie obowiązywać od stycznia przyszłego roku .Ponadto Zarząd przyjął rezygnację z funkcji jednego z wiceprzewodniczących oraz podjął uchwałę w sprawie dalszego działania komisji rewizyjnej Związku.
W kolejnej części spotkania – z udziałem wiceprzewodniczącego OPZZ kol. Andrzeja Radzikowskiego – omówiono zmiany w ustawie o związkach zawodowych oraz zasady postępowania organizacji związkowych po wprowadzeniu na grunt prawa polskiego przepisów dyrektywy RODO, zaś Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE podsumowała efekty spotkań związkowych z administracją rządową w lipcu i sierpniu br.