+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

 13 lutego 2020 r. odbyło się w Bydgoszczy statutowe posiedzenie Prezydium Związku i Federacji oraz Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE . Głównym tematem obrad  była  oceny  sytuacji w przemyśle lotniczym oraz analiza działania platformy lotniczej  w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, połączone  z wizytą w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 S.A.  Do dyskusji zaproszono Prezesa Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A,. w Bydgoszczy p. Leszka Walczaka, który szczegółowo zapoznał Radę SK PZZ  z dokonaniami  bydgoskiego zakładu  zwracając  uwagę na rozwój produkcji  i usług dla lotnictwa cywilnego.  Przewodniczący  ZZPE  Stanisław Janas podkreślił, iż przyszłość produkcji  lotniczej w Polsce zależy od decyzji politycznych.  Mamy projekty nowych wyrobów , stwierdził , w tym m.in. cztero  – i dziewięcioosobowy  samolot turbośmigłowy  zaprojektowany przez Instytut Lotnictwa  w Warszawie, mamy projekty jednego z naszych najlepszych konstruktorów lotniczych, –  inż. Edwarda Margańskiego. Od polityków zależy, czy znajdą się pieniądze na realizację tych i innych pomysłów , które są popierane przez środowisko przemysłowe i związki zawodowe.  Obrady , w których wzięło udział ponad czterdzieści osób reprezentujących  organizacje  z  26 przedsiębiorstw Polskiej  Grupy Zbrojeniowej, prowadził  przewodniczący SK PZ ZZPE kol. Andrzej Sypek.

W drugim dniu spotkania w Bydgoszczy biuro Związku zorganizowało szkolenie dotyczące działania branżowych zespołów negocjacyjnych w tym Zespołu . Zespół Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych