+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

10 stycznia 2019 odbyło się pierwsze w bieżącym roku posiedzenie wspólnego Prezydium ZZPE i Federacji ZZP „Przemysł Specjalny”, na którym dokonano analizy dotychczasowego przebiegu kampanii sprawozdawczo – wyborczej w organizacjach zakładowych i międzyzakładowych obu naszych struktur związkowych. Z analizy wynika, iż większość organizacji przełożyła termin wyborów na pierwszy kwartał bieżącego roku. W 2018  wybory odbyły się w  organizacjach   ZZPE  w WZM – Warszawa,  PCO- Warszawa,  MESKO – Skarżysko – Kamienna i Fabryce  Śrub Koelner w Łańcucie oraz  w Związku Pracowników Elektroniki Profesjonalnej w PIT-RADWAR – Warszawa.  Prezydium ustaliło również daty kolejnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych tak, by ten etap kampanii zakończyć do 15 kwietnia br. Przypominamy, że w Zarząd Krajowy przyjął, iż Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku i Federacji odbędzie się w Zakopanem w dniach 22 – 24 maja 2019 r.

 Prezydium przyjęło harmonogram spotkań organów stanowiących i wykonawczych Związku i Federacji :                                                                                     

1/  kolejne Prezydium odbędzie się w dniu 22 lutego br. ;

2/  29 marca zwołuje się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZPE i Rady Federacji – ostatniego spotkania tych organów stanowiących w Związku i Federacji w bieżącej kadencji.

     Ponadto Prezydium zobowiązało kol. Andrzeja Sypka – członka Prezydium i wiceprzewodniczącego Sekcji Krajowej  Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE do zwołania – w terminie 22 lutego br. – nadzwyczajnego posiedzenia  Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego  – w związku ze złożoną rezygnacją z funkcji jej dotychczasowego Przewodniczącego oraz koniecznością uzupełnienia składu reprezentacji w  Zespole Trójstronnym ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych.  W związku z przesłanym przez kierownictwo Polskiej Grupy Zbrojeniowej wnioskiem, by organizacje związkowe działające w branży P.P.O. przesłały propozycje do opracowania Strategii Grupy PGZ, Prezydium zobowiązało Przewodniczącego Stanisława Janasa do opracowania i przesłania do PGZ  konspektu z wnioskami  i propozycjami naszego Związku.

     W dalszej części obrad Prezydium zatwierdziło liczbę mandatów na VIII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku i Federacji dla poszczególnych organizacji ustalając, iż  w Zjeździe weźmie udział nie więcej niż 66 delegatów . Jednocześnie zobowiązano wybranych przez Zarząd Krajowy i Radę Federacji przewodniczących komisji zjazdowych, by do 15 marca br. przedstawili wnioski i przystąpili do opracowania projektów uchwał w poszczególnych tematach na posiedzenie Zarządu Krajowego i Rady Federacji.

   Na końcu obrad przyjęło wniosek Przewodniczącego, by w najbliższym okresie czasu doprowadzić do spotkania przedstawicieli ZZPE z kierownictwem Biura Bezpieczeństwa Narodowego w związku z narastającymi problemami branży, z którymi zdaje się nie radzić obecne kierownictwo resortu i PGZ.