+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

      17 września 2018 r. w Zebranie Ogólne Organizacji Zakładowej ZZPE w PCO  podsumowało czteroletnią działalność  Związku oraz wybrało nowe władze, powierzając ponownie obowiązki Przewodniczącej  koleżance Annie Radzikowskiej. Prawie stuosobowy Związek wybrał na kolejną kadencję siedmioosobowy Zarząd i trzyosobową komisję rewizyjną. Zaproszony na obrady Prezes PCO Krzysztof Kluza szczegółowo przedstawił aktualna sytuację przedsiębiorstwa wskazując na jego dobrą kondycję, ale wskazywał tez na szereg zagrożeń związanych zwłaszcza z rozpoczętą właśnie inwestycją i rozbudową PCO. W obradach uczestniczył Przewodniczący ZZPE Stanisław Janas.