+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

     20 i 21 lutego 2020 r. Stanisław Janas – Przewodniczący  ZZPE i Federacji ZZ PP „Przemysł Specjalny”  odwiedził trzy organizacje związkowe  na Podkarpaciu :  ZZPE w Wytwórni Urządzeń Chłodniczych, ZZPE w PZL –Filtry – Sędziszów oraz ZZPE w PZL – Mielec. W  trakcie wizyt Przewodniczący spotkał się z prezesami firm oraz zarządami organizacji związkowych.

     Przewodniczący ZZPE w WUCH – Dębica Andrzej Bąk  wskazał na bardzo trudną sytuację firmy . Pracownicy otrzymują wynagrodzenie z dużym opóźnieniem, nawet czteromiesięcznym, warunki pracy są coraz trudniejsze – na halach panuje  przenikliwe zimno, maszyny i urządzenia „pamiętają” najczęściej epokę wczesnego Gierka.  Prezes Firmy p. Leszek Wereszyński usprawiedliwiał się głównie problemami z płatnościami kontrahentów, stwierdzając m.in. iż  WUCH zakończył prace montażowe czterech dużych urządzeń chłodniczych, ale przeciągające się procedury odbioru spowodowały, iż  firma została pozbawiona środków nawet na wypłaty. Sytuacja podobno ma się poprawić w czerwcu tego roku. Przypominamy, iż Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych powstała w ramach budowy przedwojennego COP  i pracowała wówczas dla przemysłu obronnego. Po wojnie powiązano ją z produkcją lotniczą, zaś od 1961 r. stała się producentem urządzeń chłodniczych. Załoga, najczęściej z długoletnim stażem w WUCH, wykrusza się w dość szybkim tempie, więc poprawa sytuacji może być mocno iluzoryczna. WUCH jest dobrym przykładem jak skomplikowane były losy eksperymentów prywatyzacyjnych przemysłu, robione najczęściej  na koszt załóg.  Zarząd Związku w WUCH kilkakrotnie składał  skargi na warunki pracy i płacy do Państwowej Inspekcji Pracy, ale nie odczuł jakoś zmiany po wizytach inspektorów.   

    Na spotkaniu z prezesem PZL – Mielec p.  Januszem Zakręckim  poruszano głownie tematy związane z możliwością rozwoju przemysłu lotniczego w Polsce jako jednej z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki, w tym  możliwości kontynuacji produkcji samolotów AN 28 Skytruck.  Przewodniczący ZZPE w PZL Zdzisław Białek poinformował o zakończeniu negocjacji płacowych. Związki zawodowe podpisały z zarządem trzyletnie  porozumienie w sprawie podwyżek płac – w każdym roku płace będą rosnąc o 6 proc . w stosunku do roku poprzedniego.

       Sędziszowski PZL, producent filtrów, głównie dla motoryzacji i przemysłu lotniczego w ostatnich latach przeszedł gruntowną modernizację,  ale skurczył się do jednej hali produkcyjnej i szuka nowych możliwości zbytu na swoje produkty. S. Janas proponował ściślejszy kontakt z firmami zbrojeniowymi, co przyjęto z dużym zainteresowaniem.  Zarząd  ZZPE nie krył, iż modernizacja poprawiła warunki pracy, ale płace pozostają daleko w tyle – większość załogi otrzymuje gwarantowana płacę minimalną, ale traktowaną jako wyrównanie do podstawy sprzed podwyżki, co odbija się niekorzystnie przy wypłacaniu należności za pracę w godzinach nadliczbowych.