+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

Cykliczne spotkanie przedstawicieli wszystkich nurtów związkowych z organizacji zrzeszonych w INDUSTRIALL odbyło się  w słoweńskich Morawskich Toplicach .w dniach 4 – 6 maja 2022 r. Nasz Zwiazek reprezentowali, w ramach Konfederacji Związków Zawodowych Przemysłu w Polsce, kol. Małgorzata Borkowska oraz kol. Krzysztof Krzemiński  

Obrady ogniskowały się wokół  tematów : realizacja założeń projektowych tzw. zielonego ładu i wpływu na jego realizację wojny w Ukrainie,  pracami w UE nad jednolita stawką płacy minimalnej, czy kryzysem energetycznym w UE.

 

Wszystkie  strony spotkania  wyraziły obawy, że w najbliższej przyszłości nie będą w stanie osiągnąć celów wyznaczonych przez Zielony Ład z powodu   wojny w Ukrainie i  skutków pandemii. Po pandemii Covid-19 trudno jest zaktywizować członków w celu zorganizowania wspólnych protestów.

 Ponadto zaznaczono , iż Wszystkie kraje borykają się z rosnącymi kosztami – wzrostem cen energii, paliw, żywności i innych produktów. Stąd wystosowano Apel o znalezienie wspólnych rozwiązań bieżących problemów w ramach UE.

 

Informacja dotycząca prac nad wspólną dla krajów UE płaca minimalna  dotyczyła głownie  przekazania aktualnych informacji o tym, jak wyglądają negocjacje w sprawie europejskiej płacy minimalnej i jakie będą ich kolejne etapy.

Wojna w Ukrainie i jej konsekwencje dla pracowników:  Omówiono zależność UE od Rosji i Białorusi. Sytuacja w tym zakresie różni się w zależności od kraju. Informacje zostały przekazane podczas zebrania Ukraińskiego Monitora.

 

     Kryzys energetyczny rozpoczął się jeszcze przed wojną w Ukrainie. Nastąpił znaczny wzrost cen surowców. Problem polega na tym, że cała UE jest uzależniona od importu towarów z krajów trzecich. Ponadto rynek energii nie funkcjonuje prawidłowo. Unijny projekt „Repower Europe”. Wezwanie do znalezienia wspólnych rozwiązań bieżących problemów energetycznych w UE. Obawa: jeśli przemysł UE upadnie z powodu cen energii, będzie to miało negatywny wpływ na zatrudnienie.

    W sprawach organizacyjnych zapoznano z informacją o odnowieniu Sekretariatu ETUC – postawiono wniosek, aby L. Triangle  poprowadził nowy projekt europejski „Building4Recovery” – nowe możliwości organizowania nowych członków .Prezentacja nowego projektu, który będzie koncentrował się na pozyskiwaniu nowych członków. Kraje pilotażowe: Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Serbia. Wstępny sposób realizacji projektu – opisano poszczególne etapy. Główne cele projektu to zwiększenie potencjału związków zawodowych, zatrudnienie profesjonalnego organizatora, utworzenie ponadnarodowej sieci profesjonalnych organizatorów oraz wzmocnienie układów zbiorowych. Wszyscy przedstawiciele z zadowoleniem przyjęli tę inicjatywę.

Następne spotkanie odbędzie się jesienią 2022 roku na Słowacji   Proponowane tematy: podstawowy dochód bezwarunkowy, skrócenie czasu pracy