+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

          Na zaproszenie Zarządu Zakładu Usług Agrolotniczych w Mielcu  Przewodniczący ZZPE Stanisław Janas uczestniczył w uroczystości jubileuszu 50-lecia istnienia  tej firmy – znanej na świecie z prowadzenia usług agrolotniczych. ZUA posiada ponad 150 samolotów rozsianych na trzech kontynentach, w tym AN-2 i M-18 DROMADER. wykorzystywanych obecnie najczęściej na kontynencie afrykańskim. W uroczystości uczestniczyli zarówno politycy,  w tym senator Józef Zając – Senator RP VIII, IX i X kadencji, prof. PWSZ w Chełmie i marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, jak również przedstawiciele przemysłu i środowiska naukowego związanego w lotnictwem.

     Po uroczystości jubileuszowej w ZUA  ogłoszono oficjalne rozpoczęcie działalności nowej firmy – Mieleckich Zakładów Lotniczych – powołanej przez Instytut Lotnictwa w Warszawie, w celu podjęcia produkcji samolotu – następcy zasłużonego dla rolnictwa i pożarnictwa                           M-18 DROMADER, uznano bowiem, iż istnieją duże potencjalne możliwości sprzedaży tego wyrobu na rynku krajowym i zagranicznych.

   W tym samym dniu S. Janas spotkał się z prezesem PZL-Mielec Januszem Zakręckim. Głównym tematem rozmowy było rozważenie możliwości włączenia mieleckiego przedsiębiorstwa do cyklu produkcyjnego kupowanych właśnie przez rząd RP samolotów FA-50 i KF-21 – samolotów nowej generacji z udziałem Firmy LOKHEED  MARTIN oraz udziału mieleckiej fabryki przy realizacji  kolejnego zamówienia  na Black Hawki,   o czym informuję agenda rządowa.

                                                                    *

   16 listopada br. S. Janas spotkał się z kierownictwem  Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w MESKO S.A. – Skarżysko Kamienna oraz przewodniczącym Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność? Stanisławem Głowackim w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie tematyki najbliższego posiedzenia  Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych (przy MRPiPS) oraz odniesienia się do stanowiska strony rządowej w sprawie prac nad Strategią dla rozwoju przemysłu zbrojeniowego w Polsce.