+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

25 czerwca Prezes Stoczni Wojennej poinformował przedstawicieli związków zawodowych, że  Stocznia Wojenna wraz z Polską Grupą zbrojeniową S.A. oraz Remontowa Shipbuilding podpisały aneks, na bazie którego ta ostatnia stocznia oficjalnie dołączyła do konsorcjum PGZ-Miecznik.

Aneks został zawarty na podstawie podpisanego 14 maja 2021 r. porozumienia, w którym powołane zostało konsorcjum PGZ-Miecznik w skład którego wchodzi Polska Grupa Zbrojeniowa jako lider, PGZ Stocznia Wojenna (PGZ SW) oraz Remontowa Shipbuilding. Spółki wyraziły intencję, aby docelowo sformować konsorcjum trójstronne mające na celu realizację programu Miecznik.