+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

W dniach 29 – 30 stycznia 2019 r. przewodniczący ZZPE Stanisław Janas uczestniczył  w dwóch spotkaniach z kierownictwami MOZ ZZPE PZL – Mielec oraz MOZ ZZPE w MESKO – Skarżysko Kamienna.. W mieleckim spotkaniu, z uczestnictwem przewodniczącego Związku kol. Wiesławem Woroszem, omawiano głównie kwestię negocjacji płacowych z Zarządem PZL – Mielec oraz przebiegiem kampanii wyborczej w całej strukturze Związku i Federacji. Ponadto rozmawiano z Prezesem PZL panem Januszem Zakręckim o sytuacji Firmy po zakupie śmigłowców przez Wojsko  Polskie i perspektywach dalszych kontraktów, co pozwała na optymistyczną ocenę możliwości rozwojowych mieleckiej firmy. 

    W  MESKO Stanisław Janas oraz przewodniczący MOZ ZZPE Zbigniew Wysocki w dłuższej rozmowie z Prezesem MESKO s.a Tomaszem Stawińskim , który funkcję szefa firmy pełni od lipca biegłego roku, analizowali sytuację ekonomiczno – finansową Spółki po głębokiej zapaści wynikającej głównie z tragicznego zarządzania przez dwa poprzednie zarządy. Zmiany prezesów co pół roku mogą każdą firmę doprowadzić do zapaści. Prezes nie ukrywał z jakimi problemami zderzył się zaraz po wejściu do MESKA. Dziś należy mu tylko – w interesie załogi- życzyć pomyślnych wiatrów.