+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

 08.09.2021 roku, podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO, Prezydium Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE spotkało się z: Dyrektorem Departamentu Nadzoru III Ministerstwa Aktywów Państwowych Panem Pawłem Sobczykiem oraz Pełnomocnikiem Zarządu ds. koordynacji działalności Spółki PGZ S.A.  i kontaktów ze związkami zawodowymi, panem Dariuszem Wójcikiem

Podstawowym tematem spotkania były działania Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. dotyczące powołania Centrum Usług Wspólnych (CUW) oraz procesu konsolidacji w grupie. Dyrektor Paweł Sobczyk jest co prawda członkiem rady nadzorczej Grupy PGZ S.A., ale wiele z naszych, przedstawionych w trakcie spotkania, zastrzeżeń i zarzutów co do celowości i sposobów wprowadzania tych projektów, w tym głownie CUW, przyjmował w lekkim zaskoczeniem zobowiązując kierownictwo  Związku i Sekcji do przedstawienia na piśmie naszych uwag. Zobowiązał się również do kontynuacji spotkań, aby szczegółowo zapoznać się ze stanowiskami związkowymi.