+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

    W ostatniej dekadzie mijającego roku rozpoczęła się kampania wyborcza, którą zakończą wybory nowych władz  Zarządu Krajowego Związku i Rady Federacji na szczeblu krajowym.  Kilka organizacji zakładowych i międzyzakładowych jest już po wyborach nowych władz. Kampanię we wszystkich strukturach Związku i Federacji  zainaugurowała ZOZ ZZPE w warszawskiej PCO, gdzie delegaci powierzyli powtórnie funkcję przewodniczącej kol. Annie Radzikowskiej. Na początku grudnia 2018 r. odbyły się wybory w zakładowej strukturze Związku  Elektroniki Profesjonalnej w PIT-RAWAR , gdzie ZOZ nadal będzie przewodniczył kol . Krzysztof Kulesza..          

      14 grudnia odbyły się wybory w międzyzakładowej strukturze ZZPE w  MESKO – Skarżysko Kamienna . Ponad osiemdziesięciu delegatów wybrało na szefa największej struktury związkowej ZZPE w „zbrojeniówce” kol. Zbigniewa Wysockiego, dotychczasowego członka Zarządu Związku. Jeszcze w grudniu planuje wybory kilka organizacji ZZPE i Federacji., ale o ich wynikach poinformujemy już po Świętach Bożego Narodzenia.