+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

    Zgodnie z ustaleniami stron dialogu społecznego pełnomocnik rządu R.P. Sekretarz Stanu pan Stanisław Szwed wyznaczył  datę  i porządek obrad spotkania Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na dzień  17. 01. 2019 r.  Obrady miały się toczyć, jak zawsze, w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie przy ul. Limanowskiego.

      Na spotkanie  stawili się przedstawiciele strony związkowej reprezentowanej przez SKPZ NSZZ „Solidarność” i SKPZ ZZPE, zaproszeni przez stronę związkową eksperci oraz reprezentanci pracodawców z Przewodniczącym Związku Pracodawców PPOiL.  Sekcję ZZPE reprezentowali : Przewodniczący  Stanisław Janas – jako ekspert i członkowie : Andrzej Sypek – wiceprzewodniczący SKPZ i przewodniczący MOZ ZZPE w BUMAR – ŁABĘDY s.a. , Zdzisław Białek – reprezentant MOZ ZZPE w PZL – Mielec, Lech Pożoga – przewodniczący MOZ w H. Stalowa Wola, Krzysztof Kulesza – przewodniczący Związku Pracowników Elektroniki Profesjonalnej w PITRADWAR , Zbigniew Wysocki – przewodniczący MOZ ZZPE w MESKO – Skarżysko Kamienna, Krzysztof Mirowski z ZZ NSZZ w ROSOMAK – Siemianowice., Po stronie rządowej usiadło kilku pułkowników z MON z najstarszym rangą generałem w stanie spoczynku, dyrektorem departamentu offsetowego w MON panem Stanisławem Butlakiem.  Na pytanie współprzewodniczącego Zespołu Stanisława Głowackiego z NSZZ „Solidarność” – czy strona rządowa na upoważnienie do podejmowania wiążących decyzji  – zapadło głuche milczenie, po czym jeden z pułkowników stwierdził, iż co najwyżej może być to spotkanie informacyjne. Po prostu przedstawiciele MON przedstawią stan prac poszczególnych departamentów w tematach ujętych w porządku obrad  dot. m.in. oceny procesu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych R.P. za 2018 r. przedstawienia planu zamówień resortu obrony  na rok 2019 ze wskazaniem zaangażowania podmiotów sektora obronnego, przedstawienia stanu realizacji programów operacyjnych dotyczących  w/w modernizacji technicznej, w tym pozyskiwania śmigłowców na wyposażenie sił zbrojnych R.P. i modernizacji śmigłowców już użytkowanych, a dodatkowo jeszcze : prezentacja przygotowywanych  umów offsetowych, omówienie funkcjonowania Rejonowych Przedstawicielstw  Wojskowych oraz przekazanie informacji o zakupie przez PGZ części przedsiębiorstwa Pratt&Whitnej Rzeszów S.A.  

    Z przekształceniem procesu negocjacyjnego w spotkanie informacyjne trudno się oczywiście zgodzić, gdyż – jak uczy doświadczenie – strona rządowa „odfajkowuje” wówczas  problem negocjacji, uznając,        że temat został zamknięty, więc  strona związkowa poprosiło trzy minuty przerwy w celu podjęcia decyzji                    o dalszym przebiegu spotkania, po czym uznała, iż nie zgadza się na zaproponowaną formułę i odstępuje od rozmów. Tak wiec spotkanie trwało ok. pół godziny ( tyle czekano na pojawienie się któregokolwiek             z upoważnionych ustawowo do negocjacji wiceministrów).

    Protestując przeciwko łamaniu zasad dialogu społecznego przewodniczący SKPZ NSZZ „Solidarność” przesłał  do ministra Obrony Narodowej list , w którym m.in. stwierdzono : bez jakichkolwiek wcześniejszych informacji, wniosków o zmianę terminu posiedzenia Zespołu, żaden przedstawiciel rządu, wymieniony w art. 4 regulaminu Zespołu Trójstronnego nie przybył na obrady. Jest to ewidentne złamanie zasad dialogu społecznego i wyjątkowo obraźliwe traktowanie strony społecznej                                                i pracodawców….