+48 22 831 66 68 zzpe@zzpe.org.pl

      Program „ Narew” ma być   w niedalekiej podobno przyszłości  zasadniczym elementem obrony, przeznaczonym do osłony zarówno zgrupowań wojsk, jak i infrastruktury krytycznej, ma  mieć kluczowe znaczenie dla systemów obrony powietrznej Sił Zbrojnych RP.  

     To na systemie Narew będzie spoczywać istotna część odpowiedzialności za zwalczanie celów aerodynamicznych: samolotów myśliwskich i bombowych, śmigłowców, pocisków manewrujących i BSP. Dlatego tak ważne jest bezpieczeństwo i suwerenność eksploatacji, utrzymanie kontroli nad dostępem do technologii, jak również gwarancja ciągłości zaopatrzenia w trakcie konfliktu. Planuje się, że zestawy wejdą w skład pułków przeciwlotniczych dywizji Wojsk Lądowych, jak i wybranych dywizjonów rakietowych Sił Powietrznych czy także naziemnych jednostek Marynarki Wojennej. Tak przynajmniej twierdzą  teoretycy pola walki.

  Do  praktycznej realizacji Programu przygotowuje się,  od kilku już lat, PIT-Radwar  S.A. , należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.  Oferta firmy obejmuje  zarówno krajowy system dowodzenia, jak i kilka typów radiolokatorów wielofunkcyjnych oraz wstępnego wykrywania.     Proponowany system jest skalowalny, modułowy i  zapewnia suwerenność eksploatacji.   Oferta PIT-RADWAR  będąca kluczowym czynnikiem dla funkcjonowania systemu w środowisku współczesnego pola walki. Daje ponadto gwarancję, że system będzie się znajdował  całkowicie pod kontrolą polskiego rządu. System ma być wyposażony w rakiety produkowane w oparciu o zachodnie technologie.

    Tymczasem w grudniu ub.r. w prasie ukazało się szereg publikacji wskazujących,  pojawiła się konkurencja w postaci projektu prywatnej Firmy WB ELECTRONIC, która uznaje, iż ma kompetencje do  stworzenia  Narwi w oparciu o technologie bloku wschodniego i rakietę produkowaną na Ukrainie.  A rzecz niebagatelna, po cały program  ma kosztować 35 miliardów złotych.

    Publikacje te wywołały  mocny niepokój w związkach zawodowych przedsiębiorstw elektronicznych ( i nie tylko tych) skupionych w PGZ.   Niepokój  jest zresztą uzasadniony historycznie, gdyż jakoś tak się zdarza, że spółki skarbu państwa przegrywają  ważne przetargi, głownie z firmami zagranicznymi, ale również z firmami krajowymi, które całymi garściami korzystają z dorobku i doświadczenia  „państwowych”.

 Organizacje związkowe ZZPE w PIT-RADWAR  wspólnie z innymi związkami   wystosowały w tej sprawie list do Premiera RP , w którym m.in. czytamy : …z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy składanie składane deklaracje i zapewnienia że program ten  ( Narew)  jako  jeden z kluczowych dla bezpieczeństwa państwa będzie realizowany głównie przez  PPO…          i dalej informacje ( prasowe) przyjmujemy z największym niedowierzaniem i zaniepokojeniem. Potwierdzenie tych informacji oznaczałoby , iż suwerenność i bezpieczeństwo Polski przestały  być wartościami nadrzędnymi… ( foto pisma poniżej ) 

     List przekazaliśmy prezesowi PGZ , panu Andrzejowi Kensbokowi , na spotkaniu w dniu 22.01.2021. i uzyskaliśmy  jednoznaczną odpowiedź. Zarząd PGZ w pełni podpisuje się pod zastrzeżeniami sformułowanymi w powyższym piśmie i uznaje całą akcję głownie za przekaż medialny , gdyż nie ma żadnych sygnałów, by rząd odstąpił od wcześniejszych ustaleń, gdy wskazywano PIT-RADWAR jako głównego  realizatora Programu.

Trzymamy za słowo Panie Prezesie i czekamy na odpowiedzi ze strony Premiera i szefa resortu obrony.

 

 

Foto MON: Realizacja POPRADÓW jest najlepszym przykładem na kompetencje PIT-RADWAR